Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Annie YourHair@Home

Algemene voorwaarden
Welkom bij Annie YourHair@Home., gevestigd in Julianadorp 1788ZC aan de Zwanenbalg 1304 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72051248 ‘Annie YourHair@Home’. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Annie YourHair@Home aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Annie YourHair@Home en jou. Door gebruik te maken van de diensten van Annie YourHair@Home aanvaard je de Algemene Voorwaarden.

Diensten
Annie YourHair@Home  biedt kappers diensten aan huis, bij bedrijven en instellingen en op evenementen.

Prijs en Betaling
Klanten kunnen online betalen via de aangeboden betaalmethodes, op locatie contant betalen of met pin, of via een betalingsapp (Tikkie). De prijzen zijn inclusief BTW.

Aansprakelijkheid
Annie YourHair@Home is niet aansprakelijk voor enige schade die een klant als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Annie YourHair@Home. Annie YourHair@Home is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een Klant of een Stylist.

Annuleren
De klant dient een afspraak tenminste 24 uur van te voren te annuleren. Bij annulering binnen 24 uur neemt Annie YourHair@Home aan de klant kosten in rekening voor de gereserveerde tijd.

Privacy
Wij vinden privacy erg belangrijk en behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klachtenregeling
Als je een klacht hebt dan horen wij dat graag. Stuur je klacht naar info@annieyourhairathome.nl
Geschillen op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de katonrechter te Alkmaar.